Služba vápnění půdy

             Farma Veselý nabízí službu vápnění půdy v oboru rostlinné výroby. Službou se zabýváme od roku 2010, kdy vznikla z důvodu narůstající poptávky při farmě p. Veselého ve východočeské Sloupnici, nedaleko města Litomyšl. Službu provádíme linkami Terra-gator TG3244 Trailer a New Holland T 7070 Autocommand s rozmetadlem minerálních hnojiv gustrower D078. (TG 3244 - šneky 14m Gustrower - šneky 9m). Obě soupravy jsou vybaveny tenzometrickými váhami, a tak je v agregaci s moderními autopiloty docíleno velmi přesné a rovnoměrné aplikační dávky. Soupravy jsou vybaveny nízkotlakými pneumatikami, a dochází tak k co nejmenšímu utužování půdy. K vápnění užíváme  velmi jemně mletý vápnitý dolomit. Na přání zákazníka není problémem také dovézt velmi jemně mletý dolomitický vápenec, který obsahuje menší procento MgCO3. Jeho alternativou potom může být velmi jemně mletý vápenec s minimálním obsahem MgCO3. Aplikátory zásobujeme vlastními dovozovými soupravami. V pracovní špičce je doprava navýšena o další dovozní kapacity ve spolupraci s dopravními firmami. V sekci materiály najdete technické listy užívaných materiálů.  Aplikační dávku není problém provést v rozsahu od 200 kg do 5000 kg na ha (počítačové dávkování). Využijte tedy naší kvalitní služby, kterou realizujeme s využitím moderní metody, a se snahou co nejflexibilnějšího provedení.